Profil  Kørelærer-godkendelsen  Bedømmelsen  Prøvested  Kontakt-os  Links

 

              Betingelser  Uddannelsen  Informations-møde  Holdstart  Kørekort  Kørelærere

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvested.

 

 

Forprøven:  

Vest for Storebælt afholdes denne eksamen i Århus. Her kommer alle aspiranter til alle kategorier, og man sidder i en stor hal og løser sin forprøve.

 

Efter forprøven får Uddannelsesstedet udleveret en rette master, således at du lige bagefter kan få resultatet at vide. Eneste betingelse er, at du har fået svarerne ført over på din opgave, som ikke skal afleveres.

Forprøven afholdes altid den sidste onsdag i februar og august måned.


Den afsluttende eksamen:

Den afsluttende del foregår fra vores undervisningslokale, hvor der er 3 aspiranter oppe på en dag. Op til den afsluttende eksamen afholder HSKU prøveeksamen i den teoretiske del, hvor du får muligheden for at "mærke" fornemmelsen at skulle undervise overfor fremmede elever. Typiske elever til denne del er vores kørelærer aspiranter som endnu ikke selv er begyndt at undervise køreskole elever.

Copyright ® 2010 hsku.dk

Horsens Kørelærer Uddannelse

En sikker fremtid...

Horsens  Kørelærer Uddannelse