Profil  Kørelærer-godkendelsen  Bedømmelsen  Prøvested  Kontakt-os  Links

 

              Betingelser  Uddannelsen Informations-møde  Holdstart  Kørekort  Kørelærere

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betingelser.

 

 

For at læse til kørelærer, skal du være fyldt 21 år, have 3 års praktisk køreerfaring,
Ikke være dømt for et strafbart forhold, som kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af din stilling som kørelærer.

 

Formanden for prøvekommissionen afgør på baggrund af en straffeattest, om betingelserne er opfyldt, såfremt der er tvivl.

 

Dette krav er gældende når du ansøger om at blive godkendt kørelærer til alle kategorier.

 

Når du er blevet kørelærer til kategori B, kan du herefter opnå kørelærer godkendelse til
kategori C-D-E. Ønsker du godkendelse til kategori A, kan denne erhverves som selvstændig kategori.

 

For at kunne blive uddannet til kørelærer kræves det, at du har modtaget undervisning  af en "Særlig godkendt" kørelærer.

Copyright ® 2010 hsku.dk

Horsens Kørelærer Uddannelse

En sikker fremtid...

Horsens  Kørelærer Uddannelse