Profil  Kørelærer-godkendelsen  Bedømmelsen  Prøvested  Kontakt-os  Links

 

              Betingelser  Uddannelsen  Informations-møde  Holdstart  Kørekort  Kørelærere

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil.

 

 

Vores primære opgave er at uddanne kommende kørelærere til kategori B – personbil og kategori A - mc.

 

Når du læser hos os, forsøger vi ud over det faglige at drage omsorg for, at du trives i det miljø vi kan tilbyde.

 

Vi er en dagsskole, og herved får du de optimale muligheder for at din indlæring er optimal. Vi har i perioder også hold som ligger udenfor dagstimerne, men efter aftale.

Copyright ® 2010 hsku.dk

Horsens Kørelærer Uddannelse

En sikker fremtid...

Horsens  Kørelærer Uddannelse